Tử cung nhi hóa trong độ tuổi sinh đẻ

Tử cung nhi hóa là gì?