Tôi vừa uống viên uống Hoa Thiên vừa dùng mỹ phẩm làm đẹp da được không?