quan hệ vợ chồng khi mang thai

Quan hệ vợ chồng khi mang thai có nên hay không?