Da tôi chưa bị nhăn, khô, sạm. Vậy tôi uống viên uống Hoa Thiên được không?