đặt vòng tránh thai

Đặt vòng tránh thai có ảnh hưởng gì không?