Viên uống Hoa Thiên tự hào là “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng” năm 2014