Thiếu hụt nội tiết tố estrogen diễn ra ở độ tuổi nào?