Tôi mới sinh em bé được 4 tháng thì dùng viên uống Hoa Thiên được không?