TIẾN SỸ THU HÀ: SUY GIẢM NỘI TIẾT TỐ – GIAI ĐOẠN “GIAO MÙA” CỦA PHỤ NỮ