Tại sao không dùng viên uống Hoa Thiên trong những ngày có kinh nguyệt?