Tôi 40 tuổi và vẫn còn hành kinh nhưng vì sao đến những ngày đó là tôi lại bị tiêu chảy?