Category Archives: Làm đẹp

Cấu trúc da

Diện tích da người trưởng thành xấp xỉ 2m2, chiếm khoảng 5% khối lượng toàn cơ thể và tiếp nhận…